توجه توجه 

کلاس های خصوصی 

برگزاری دوره پیش دبستانی به صورت خصوصی در مرکز خلاقیت نسل نواندیش

با رعایت پروتکل های بهداشتی 

ارائه گواهی پایان دوره از طرف آموزش و پرورش 

دوره های آموزشی