آموزش را در زمان کرونا فراموش نکنید 

برگزاری دوره های آمادگی ورود به مدرسه و اجتماع 

ورکشاپ های مادر و کودک 

آموزش دوره های تابستانه از طریق بازآموزی

بهره گیری از روش های نوین آموزشی مونته سوری

برگزاری کلاس های موسیقی و نقاشی خلاق به صورت خصوصی 

با رعایت کامل تمام پروتکل های بهداشتی از جمله تب سنجی کودکان در بدو ورود , الزام به استفاده از ماسک , ضدعفونی و نظافت روزانه مرکز و وسایل بازی 

پیش دبستانی